Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Poszukuję przepisów, norm które pozwoliłyby mi określić wielkość wymiany powietrza w magazynie wyrobów gotowych. W magazynie przez całą dobę odbywa się ruch wózków spalinowo-gazowych. Oferenci składający oferty na wykonanie instalacji wentylacyjnej przedstawiają różne dane.