Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Otrzymałem projekt do wyceny ogrzewania i wentylacji hali: - ogrzewanie promiennikami gazowymi - nawiew czerpniami ściennymi na wys 4m - wywiew wentylatorami dachowymi Vwent = 30000 m3/h (>10000m3/h) Czy wg Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. -par.151.1 pownna tam być zastosowana wentylacja z odzyskiem ciepła powietrza wywiewanego?