Wentylacja garaży

Poszukuje wytycznych dot. lokalizacji czujników CO w garażach (np. na jaką powierzchnię powinien przypadać 1 czujnik lub co ile m.b. powinny być montowane) oraz informacji, czy instalacja wentylacji garaży podlega specjalnemu odbiorowi?