Re: Wentylacja Archiwum

Archiwum wymaga dość stałej wilgotności powietrza.Dla pomieszczeń w których magazynowany jest papier optymalny zakres wilgotności względnej wynosi 45 - 60%. Dla bezpiecznego przechowywania materiałów archiwalnych należy zachować niską temperaturę powietrza. Szacuje się, że obniżenie temperatury o każde 5K powoduje dwukrotne wydłużenie żywotności papieru. Temperatura powietrza powinna być również w miarę możliwości utrzymywana na stałym poziomie Przy stałej zawartości wilgoci...