Re: Re: odpowiedź nie od Wallego

Panie Mieczysławie dziękuję za odpowiedź