VTS - Ventus - nowa automatyka opinie ?

Simens zrobił autoamtykę na przestarzałym sterowniku i regulatorze, który się nie sprawdził u innych producentów.