Re: szkolenia SYSTHERM

Szanowny Panie, Do obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych i agregatów chłodniczych dużej mocy (ok. 30 kW) nie wystarczy uprawnienie elektryczne do 1 kV. Świadectwo kwalifikacyjne uzyskać można podczas szkoleń realizowanych w firmie SYSTHERM. W roku bieżącym było to szkolenie Nr 1 nt "Montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych. Montaż, obsługa, konserwacja, naprawy i pomiary kontrolne urządzeń chłodniczych" w dniach 26-28 lutego 2003 (szczegóły - link poniżej). W...