szkolenia COCH

Przepisy prawne dotyczące wymaganych kwalifikacji osób działających w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji określają: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje...