Uprawnienia do wykonywania pomiarów wydajności

jak należy rozumieć "urządzenia wentylacyjne powyżej 50 kW"? chodzi o moc silników? jeżeli tak, to czy przy silnikach poniżej 50 kW do pomiarów nie trzeba mieć uprawnień?