Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1998/0377.htm Tu macie treść rozporządzenia. Jest to to samo rozporządzenie które mówi o obowiązku posiadania tzw. uprawnień SEP owskich przez elektryków (I grupa) Oczywiście, że są wymagane dodatkowe kwalifikacje potwierdzane co pięć lat egzaminem. W zależności od charakteru pracy o zakresu czynności uprawnienia typu E i typu D w II grupie. Rzeczywiście komisje kwalifikacyjne działają także przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych. Przy okazji: gaz: III grupa. Pozdrawiam.