Uprawnienia do pomiaru instalacji wentylacyjnej

to zalezy od celu Odbiór nowej wentylacji w budynkach, to kominiarz, lub upr, budowlane. Pomiary kontrolne np instalacji przemysłowych np. na potrzeby prawidłowej eksploatacji - czyszczenia/wymiany filtrów, regulacja wydajności nawiewników itp, - to świadectwo kwalifikacji grupa I E i D.