Uprawnienia do pomiaru instalacji wentylacyjnej

Świadectwo kwalifikacji nie uprawnia cię do wykonywania pomiarów, a jedynie do obsługi i konserwacji niektórych urządzeń cieplnych