Uprawnienia do pomiaru instalacji wentylacyjnej

Zgodnie z prawem budowlanym pomiary instalacji mechanicznej wykonuje "osoba uprawniona" - możesz więc podejrzewać że powinna być to osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie przynajmniej wykonawczym w branży instalacyjnej sanitarnej