Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Niestety ustawa jasno określa który kierunek (nie mylić ze specjalnością) uprawnia do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane/projektowe: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pełne uprawnienia tylko po kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, w ograniczonym zakresie (kubatura budynku do 1000 m3) po ENERGETYKA i BUDOWNICTWO. Niestety nie wszystkie uczelnie informowały swoich studentów o powyższym fakcie a niektóre celowo wprowadzały w błąd.