Re:Uaktualniony wiersz o murzynku;)

Dobre...och frustraci...