Re: Re: sprężarki strumienicowe; liofilizacja

Jak uzyskuje sie próżnie; Jak przedstawia sie proces liofilizacji; Zalety stosowania tej metody; do jakich produktów sie ja wykozystuje. ewettualnie jakąś literaturę na ten temat.