Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Projektant jest niestety chwilowo ciężko dostępny. Projekt jest spolszczoną wersją projektu angielskiego. Tragos. Centrala nawiewna obsługuje szereg pomieszczeń z digestoriami oraz pomieszczenia pozbawione tych urządzeń. Z posiadanego schematu ideowego wentylacji wnioskuję, że tam gdzie są digestoria, projektant przewidział VAV elektryczne na nawiewach i "mechaniczne" na wywiewach, w pozostałych pomiesczeniach przewidział CAV "mechaniczne" (chyba, że skrót CV na schemacie ma inne znaczenie, bo legendy Pan projektant nie raczył dołączyć). Wentylator wyciągowy zapewnia odbieranie powetrza z digistoriów. Układ nawiewny zapewnia odpwoiednie ciśnienie w pomieszczeniu. Ponieważ mamy do czynienia, z układami o jak najbardziej zmiennym wydatku, stosowanie przetworników przepływu nie ma moim zdaniem sensu (set point w m^3 dla regulacji musiałby byż zmieniamy w zależności od stanu otwarcia poszczególnych przepustnic, takiej wiedzy oczywiście system automatyki nie będzie posiadać). Proponuję zatem układ pracy centrali (nawiew i wywiew) oparty na regulacji nadążnej do ciśnienia w kanale (nadciśnienia w przypadku nawiewu i podsiśnienia w przypadku wywiewu), ewentualnie sterowanie pracą obu wentylatorów za pomocą jednej pętli regulacyjnej, dopieszczając układ dokonując odpowiednich przesunięć charakterystyk falowników. Taki układ reagował by na otwarcie digistorium, a co za tym idzie na otwarcie układu VAV, wzrostem prędkości wentylatora i spadkiem tej prędkości w sytuacji odwrotnej. Jak oceniacie mój pomysł (podobne układy tworzyłem na obiektach handlowych do współpracy z regulatorami CAV, z mozliwością zmiany wielkości przepływu przez BMS, w zależności od zamówienia klienta)? Co do dodatkowych pytań, to proponuję coś za coś. Na początek krótka informacja: prestostat jest urządzeniem wykrywającym zadaną róznicę ciśnieć i zwracającą STYK bezpotencjałowy (podobnie jak termoSTAT w czajniku wykrywa przekroczenie temperatury i wyłąćza grzałkę). Jako urządzenie tanie i nie wymagające własnego zasilania nadaje się do sygnalizacji zabrudzenie filtru, pęknięcia paska klinowego, pracy wentylatora itp. Przetwornik ciśnienia jest urządzeniem zwracającym sygnał propocjonalny do zmierzonej różnicy ciśnień (np. 0-10 VDC) i jako taki nadaje się do procesów regulacji ciśnienia (ciśnienie na kanale, ciśnienie na kolektorze, różnica ciśnień pomiędzy kolektorami zasilającymi i powrotnymi itp). Zatem nie należy mylic obu urządeń. W zamian za te prosta informację, może podrzuciłbyś jakiś schemat budowy mechnicznych VAV i CAV-boxów i pdzielił się wrażeniami z eksploatacji, bo do tej pory spotkałem się z urządzeniami elektronicznymi opartymi na pomiarze spadku ciśnienia (krzyż pomiarowy).