Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Tak jak pisałem, zostało potwierdzone pomiarami, że stężenie CO2 w mieszkaniu przy podłodze jest niższe niż na wysokości 1 m o 100 ppm a w otworze wywiewnym wentylacyjnym gdzie oczywiście jest ciąg do kanału wentylacyjnego i gdzie miernik zostawiłem na dwie minutki jest jeszcze wyższe stężenie CO2 o 200 - 300 ppm, czyli cząsteczki CO2 jak cząstki kurzu płyną zgodnie z ruchem konwekcyjnym powietrza do otworu wywiewnego u góry i nie potrzeba przepływu turbulentnego. (Mierzyłem w swoim mieszkaniu na ostatniej kondygnacji). Następnie po rozszczelnieniu drzwi balkonowych, to przy podłodze dołem napływa powietrze o stężeniu powietrza zewnętrznego, a więc póki co to otwory przy podłodze do lamusa - czym niższa kondygnacja tym szybciej napływałoby powietrze do mieszkania i tym większa siła wyporu wypierałaby zbiór cieplejszej mieszaniny gazowej łącznie z cząsteczkami CO2 do góry. Pozdrawiam.