Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Przypomnę, że co roku powinna być wykonywana kontrolna inwentaryzacja wszystkich kanałów grawitacyjnych budynku, czy aby nie zaszły jakieś zmiany i czy stan kanałów grawitacyjnych jest nadal dobry, a więc w ramach tej kontroli należy wymusić na Zarządzie (administratorze) budynku aby zorganizował taką kontrolę całego pionu lokalowego - główny powód to zawilgocona, zimna ściana kominowa w dużym pokoju i kontrola musi być przeprowadzona teraz, bo problem z zimną ścianą kominową w dużym pokoju będzie się powtarzał co zimę.