Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Duży pokój to zimna ściana kominowa (należu ustalić przyczynę), to większa powierzchnia okien, ściany zewnętrznej i sufitu, nad którym jest zimny stropodach, czyli większe straty ciepła, stąd powierzchnia grzejna w dużym pokoju powinna być większa, stosownie do wielkości strat ciepła. Po założeniu kratki w kuchni i zdemontowaniu wentylatorka z okapu uzyskasz stałą możliwość odpływu powietrza do kanału wentylacyjnego. Zwiększenie czasu cyklu pracy kotła gazowego zwiększy pobór powietrza i tu przede wszystkim należy pamiętać, aby dopływ powietrza do mieszkania był realizowany przez rozszszelnione skrzydła okienne w dużym pokoju, aby parę wodną powstałą w dużym pokoju po podlaniu kwiatów doniczkowych, w wyniku parowania i oddychania osób tam przebywających kierować do pomieszczeń z otworami wywiewnymi, oraz aby z pomieszczeń cieplejszych gdzie się gotuje, kąpie czy myje para wodna o wyższym ciśnieniu cząstkowym nie dyfundowała do zimniejszego pokoju gdzie jest niższe ciśnienie cząstkowe pary wodnej (zakładam, że masz odpowiednią powierzchnie grzejników w dużym pokoju). Przy obecnym osuszaniu zawilgoconych ścian mieszkania musisz wziąść pod uwagę, że ciepło powstałe w wyniku skraplania się pary wodnej na zimnych ścianach już sobie uleciało, więc aby teraz osuszyć ścianę musisz dostarczyć więcej ciepła, aby woda przeszła w fazę gazową. Co do punktu rosy to woda w każdej temperaturze odnajduje punkt równowagi między swoją skłonnością do istnienia w postaci cieczy i tendencją do istnienia w postaci pary. Wyższa temperatura oznacza, że cząsteczki pary wodnej mają wyższą energie kinetyczną, a więc średnio szybciej się poruszają i z większym impetem się od siebie odbijają, przez co woda, pomimo, że między cząsteczkami wody występuje siła spójności, która powoduje powstanie napięcia powierzchniowego, a między wodą a powierzchnią z którą się styka występuje siła przylegania to ma tendencje do pozostawania w formie pary (gazu) i na odwrót, mniejsza temperatura to mniejsza energia kinetyczna cząsteczek, mniejszy pęd w stosunku do sił spójności itd. Załóżmy, że wychodzisz z mieszkania, zamykasz szczelnie okna i obniżasz temperaturę grzejników i pomimo że zwartość rzeczywista pary wodnej i temperatura punktu rosy się nie zmieni to spada temperatura powietrza, ścian i temperatura miejsc gdzie występują mostki termiczne, i może to doprowadzić do tego, że tam gdzie występuje mostek termiczny temperatura na tyle się obniżyła, że jest niższa niż punkt rosy dla tej zawartości pary wodnej w mieszkaniu. Pamiętaj, że w dużym pokoju masz zimną ścianę kominową. Mieszkania na ostatniej kondygnacji czy niskie domki jednorodzinne z krótkimi kanałami wentylacyjnymi, co powoduje, że jest mała różnica cisnień muszą posiadać większą liczbę nawiewników powietrza lub większą liczbę rozszczelnionych skrzydeł okiennych i to po stronie pokoi, aby większą powierzchnią infiltracji powietrza skompensować małą różnice ciśnień a tym samym małą prędkość infiltracji powietrza i należy te mieszkania i domki stale ogrzewać, stosownie do izolacji termicznej przegród zewnętrznych i występujących mostków termicznych i do różnicy temperatur powietrza, czyli do szybkości ucieczki ciepła na zewnątrz. Pozdrawiam. Janusz Rękas