Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

a prznajmniej kanału z wentylatorem doprowadzającego powietrze z czystej strony.