Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Bo w Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 Art. 62. pkt 6. podają: 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Co mam powiedzieć kominiarzowi, który będzie chciał kontrolować wentylację mechaniczną?