Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Szczelinowe nawiewniki nawet te przymknięte na minimum są mostkami termicznymi i jeżeli nie mieszkasz na parterze to wystarczy korzystać z funcji mikrouchyłu w poszczególnych użytkowanych pomieszczeniach mieszkalnych lub w kuchni w zależności od zagęszczenia lub użytkowania. Masz wtedy rozszczelnione okna w wybranym pokoju lub w kuchni i nie wychładzasz całego mieszkania a stale zapewniasz sobie ciągłość infiltracji powietrza zewnętrznego do mieszkania w zależności od potrzeb, co pozwala na zachowanie ciągu kominowego we wszystkich własnych przewodach kominowych.