Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Firma SMAY Sp.zo.o posiada w swoim asortymencie klapy wykonane z stali kwasoodpornej w gatunku 1H18N9. Łożyskowanie klapy wykonane jest z mosiądzu w gatunku MO58. Przegroda odcinająca klapy wykonana z płyt Firmy PROMAT która w tej wersji wykonania pokryta jest specjalnym impregnatem na bazie krzemianów który przy niskich stężeniach kasu siarkowego (nie przekraczających 5%) zachowuje swoje własności nie zmieniając swojej klasyfikacji ogniowej. Nalezy jednak pamiętać że warunki pracy taliej klapy są szczególnie ciężkie i dla zapewnienia bezpieczeństwa biorąc pod uwagę podstawową funkcje klap przeciwpożarowych jaką jest powstrzymanie ognia temperatury i dymu w określonym czasie , kalpę pracującą w takich warunkach należy objąć specjalnym programem inspekcji (testowania) np: raz w miesiącu zamiast raz do roku jak to jest przy normalnym zastosowaniu , a z tej inspekcji powinien być sporządzony protokół.