Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

brak ciśnienia w naczyniu wzbiorczym w kotle. Można samemu poradzić sobie. 1. Spuścić wodę z kotła do 0, 2. napompować naczynie wzbiorcze (zwykłą pompką do samochodu) do ciśnienia ok. 0,6-0,7 bar, 3. napełnić kocioł .