Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

dalej twierdzę że nie jest to jednoznaczne jeżeli chodzi o instalacje co WT § 135. 4. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń oraz przepisom § 267 ust. 8.