Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Witam Fragment z WT. § 113. 3a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie - rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego, od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni, a kończy punktami czerpalnymi, § 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła. 9. Straty ciepła na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny być na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe w kotłowni i węzłach cieplnych izolację na rurociągach projektuję zgodnie z PN natomiast na instalacjach zgodnie z WT.