Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Jeśli masz 800 kratek przez które kolejno przepływa powietrze (to samo) to jak najbardziej sumuj... Czy widzieliście kiedyś instalację, w której powietrze przepływa przez kolejne kratki???? Co za brednie... Kratka jest elementem zakańczającym instalację i powietrze po przejściu przez kratkę dostaje się już tylko do pomieszczenia. WNIOSEK - kratki ustawione są równolegle, a nie szeregowo więc ich oporów NIE MOŻNA sumować!!!!!!! W celu wyznaczenia sprężu wentylatora musimy znaleźć tzw. magistralę czyli "gałązkę" instalacji o największym oporze (najcześciej jest to najdłuższa gałązka licząc od kratki do wentylatora) i taki opór musi pokonać wentylator. W pozostałych "gałązkach" instalacji należy już tylko dławić nadmiar sprężu wentylatora za pomocą przepustnic lub regulatorów przepływu np: http://jajomat.republika.pl/ALDES/MR.pdf