Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

jeżeli balony są w tym samym pomieszczeniu (t,p=const.)to dojdzie do wyrównania ciśnień wewnątrz nich. Nastąpi przepływ gazu od ciśnienia większego do mniejszego.