Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Miałem dziś podać rozwiązanie zagadki. Ponieważ nie było żadnego zainteresowania nią więc uważam podawanie rozwiązania za bezcelowe. Oczywiście nie śmiem przypuszczać, że brak odpowiedzi wynika ze zbyt małej wiedzy miłośników Bernouliego.