Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Jest to spowodowane zbyt szczelnymi mieszkaniami.Wobec braku napływu powietrza przez nawiewniki,powietrze napływa przewodem /przewodami/wentylacyjnymi Jedną kratką napływa,drugą w tym czasie uchodzi migrując tylko od kratki do kratki nie wymieniając zużytego powietrza o dużej ilości pary wodnej np.z pokoi. Należy zamontować w górnej krawędzi okien w pokojach/ nawiewniki/najlepiej podciśnieniowe,lub o stałym przepływie/ pamiętając aby pod drzwiami w pokojach pozostały szczeliny min 1cm. co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza . Powietrze świeże powinno dopływać do pomieszczeń "czystych"/pokoje/,a powinno być usówane w pomieszczeniach "brudnych"/ lazienka,kuchnia. Przy takim usytuowaniu nawiewników zapewniony jest w mieszkaniu komfort cieplny i właściwe warunki higieniczne.