Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Archiwum wymaga dość stałej wilgotności powietrza.Dla pomieszczeń w których magazynowany jest papier optymalny zakres wilgotności względnej wynosi 45 - 60%. Dla bezpiecznego przechowywania materiałów archiwalnych należy zachować niską temperaturę powietrza. Szacuje się, że obniżenie temperatury o każde 5K powoduje dwukrotne wydłużenie żywotności papieru. Temperatura powietrza powinna być również w miarę możliwości utrzymywana na stałym poziomie Przy stałej zawartości wilgoci w powietrzu zmiany temperatury powodują znaczne wahania wilgotności względnej powietrza. Z tego też względu zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinny się zmieniać. Warunki mikroklimatu powinny pozostawać na tym samym stałym poziomie w ciągu doby przez cały rok. Przyjmuje się następujące dopuszczalne koncentracje zanieczyszczeń gazowych w archiwach: Zanieczyszczenie Dopuszczalna koncentracjaμg/m3 Dwutlenek siarki SO2 1 Dwutlenek azotu NO2 5 Ozon O3 25 Generalną zasadą jest stosowanie recyrkulacji z ograniczeniem do niezbędnego minimum udziału powietrza zewnętrznego. Tylko taki sposób podejścia pozwala na praktyczne rozwiązanie podstawowego problemu wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Przy dokładnym oczyszczeniu powietrza strumień powietrza zewnętrznego ogranicza się do poziomu 12 - 18 m3h/osobę.