Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Może przepustnicę z siłownikiem i presostatem ustawioną jak zawór bezpieczeństwa.