Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Szanowny Panie, na kalkulację kosztów opłacalności zastosowania odzysku ciepła w centralach czy też ogólnie na kalkulację opłacalności przyjętego rozwiązania - ma wpływ: 1). czas pracy urządzeń w ciągu doby, 2). temperatury pracy centrali wentylacyjnej i co jest w tym bezpośrednio zwiazane 3). wybór systemu wentylacji i ogrzewania. Autor pytania nie daje odpowiedzi, jakie pomieszczenia są przewidziane do wentylacji, czy będzie to wentylacja higieniczna, czy wentylacja tzw "pełna" z chłodzeniem i może nawet ogrzewaniem powietrznym (?). Jaki procent powierzchni ogólnej zajmują pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze ? Moze zamiast odzysku ciepła w centrali warto powietrze "zużyte" w pomieszczeniach "biurowych" wykorzystać do wentylacji magazynu ? A moze obok jest sala gimnastyczna z szatniami i sanitariatami ? Systemów do wyboru jest naprawde dużo ! Jednak bez zajrzenia do architektury i konstrukcji budynku trudno jest cokolwiek konkretnego zaproponować. Jeżeli ktoś mówi, że centrale z odzyskiem ciepła i chłodu ZAWSZE są opłacalne to niechybnie jest sprzedawcą tychże. I tyla.