Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Norma 1507 dotyczy tylko kanałów prostokątnych Do kanałów okrągłych (np. spiro) jest norma PN-EN 12237 i dla niej klasy szczelności są takie: Nadciśnienie A 500 Pa, B 1000 Pa, C i D 2000 Pa Podciśnienie A 500 Pa, B, C i D 750 Pa