Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Możesz zrobić zamiast oddymiania - zapobieganie zadymieniu klatki , wytworzyć nadciśnienie w klatce, nizsze w przedsionkach p-poż, klapy upustowe nadciśnieniowe w klatce lub drożej wentylator sterowany presostatem i wszystko konieczsnie z pola elektrycznego sprzed głównego wyłacznika p-poż . Czyli typówka elektryczna dla oddymiania.