Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Szanowni Państwo! Ustaliłem z prawnikami zajmującymi się legislacją jak należy czytać art. 62 ust. 6 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane. Przepis ten brzmi następująco: "Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;" Zgodnie z zasadami przyjętymi w legislacji łącznik "oraz" jest silniejszy niż łącznik "i", zatem końcówkę zdania w pkt. 1) należy czytać następująco: "oraz grawitacyjnych przewodów (spalinowych i wentylacyjnych). Reasumując mistrz w rzemiośle kominiarskim może wykonywać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych: - dymowych (paleniska opalane paliwem stałym), - grawitacyjnych spalinowych (paleniska opalane paliwem ciekłym lub gazowym), - grawitacyjnych wentylacyjnych (odprowadzających zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń). Takie stanowisko potwierdzili mi również pracownicy nadzoru budowlanego.