Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Rozwiązanie kwestii poruszanej przez Państwa nie jest w gestii kominiarza ani inżyniera, ale prawnika, który da odpowiedź jak należy interpretować przepis art. 62 ust. 6 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, brzmiący: "osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych". Bowiem jeśli uznamy, że spójnik "oraz" odnosi się zarówno do słowa "spalinowych" jak i do słowa "wentylacyjnych", to wówczas mistrz w rzemiośle kominiarskim może kontrolować tylko grawitacyjne przewody wentylacyjne. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że spójnik "oraz" odnosi się tylko do słowa "spalinowych", to wówczas słowo "wentylacyjnych" nie jest związane z określeniem "grawitacyjnych" co by oznaczało, że kominiarz może kontrolować wszystkie przewody wentylacyjne, zarówno grawitacyjne jak i wentylacje mechaniczną. Nota bene taką kiedyś dostałem interpretację od lokalnego PINB'u.