Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/0826.htm Jeżeli przekraczają te poziomy hałasu to masz podstawę do żądania przyjęcia rozwiązań technicznych obniżających poziom hałasu - np. ekrany dźwiękochłonne, nowe cichsze urządzenia. Ps. klimatyzatorów nie traktujemy jak wyrzutnie