Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

NIE!! Ustawa o normalizacji z 1993 roku zniosła obowiązek stosowania Polskich Nrom. Takim obowiązkiem objęte sa wyłącznie PN przywołane w przepisach wyższej rangi - np. na mocy ustawy lub w rozporządzeniach poszczególnych ministrów. Nowa ustawa o normalizacji z września 2002 (Dz.U.169, poz. 1386) podtrzymuje tę zasadę. Wykazy norm przywołanych przez poszcz. ministrów sa publikowane w Dzienniku Ustaw. Obligatoryjność ma związek z aprobatami technicznymi tylko wtedy, gdy istnieje obligatoryjna PN (na podstawie powyższych przepisów). Podstawą udzielenia aprobaty techn. mogą być również np. warunki techniczne (patrz Dz.U. z 1998 r, nr 107, poz. 679).