Przewód wentylacyjny o stałym wydatku

Pilnie poszukuje wzorów dotyczących obliczenia przewodu wentylacyjnego stale wydatkującego. Wzory takie są w M.Malickim lub Przydróżnym.