Przepisy o zaworach bezpieczeństwa.

Zwracam się z prosbą by ktoś pomógł mi zdobyć przepisy regulujące sprawy badania zbiorników z freonem oraz zaworów bezpieczeństwa w instalacji chłodniczej.