PROZON - odpowiedź

Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy animozji z SIMP-em, ale mamy zastrzeżenia do części działalności jednego człowieka. W najbliższym czasie spotkamy się (KFCh&PROZON) z Prezesem SIMP, aby zażegnać te irracjonalne nieporozumienia. Mam nadzieję, że Prezes SIMP zaprosi na to spotkanie także Pana Sokulskiego. System szkoleń jest rozbudowany, bo rozbudowana jest materia chłodnictwa i klimatyzacji. Kto chce lub potrzebuje się dokształcić - może wziąć udział w szkoleniu. Zapewniam, że...