Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy animozji z SIMP-em, ale mamy zastrzeżenia do części działalności jednego człowieka. W najbliższym czasie spotkamy się (KFCh&PROZON) z Prezesem SIMP, aby zażegnać te irracjonalne nieporozumienia. Mam nadzieję, że Prezes SIMP zaprosi na to spotkanie także Pana Sokulskiego. System szkoleń jest rozbudowany, bo rozbudowana jest materia chłodnictwa i klimatyzacji. Kto chce lub potrzebuje się dokształcić - może wziąć udział w szkoleniu. Zapewniam, że jest takie zapotrzebowanie. Kto nie potrzebuje, nie musi uczestniczyć w szkoleniach. Nikogo nie zmuszamy. Powód rozbudowania jest jeszcze jeden. Moduły tematyczne zostały wprowadzone po to, aby - poza podstawami - każdy mógł wybrać sobie zagadnienia, które jego interesują w sposób szczególny i aby nie musiał "uczyć się" wszystkiego. Uprawnienia elektryczne i gazowe wydawane są na 5 lat. Pewnie dlatego, że prawo, technologie, urządzenia zmieniają się. Analogicznie jest z chłodnictwem i klimatyzacją, szczególnie na styku branży z ochroną środowiska. Moim zdaniem (i zdaniem wielu) to wystarczający argument na konieczność okresowego odświeżania i sprawdzania kwalifikacji. Rozumiem, że mogą być różne opinie na ten temat. Nie słyszałem o planach zmian dot. terminu ważności "uprawnień elektrycznych" z 5 lat na "dożywocie". Łączę pozdrowienia. Michał Dobrzyński