Re: Re: Proszę coś na temat wentylacji akumulatorowni!!!

Wentylacja bez recyrkulacji. Nawiew dowolny natomiast kanały w akumulatorowni z PCV lub PP łacznie z kratkami. Wywiew tak zorganizowany aby wyciągać powietrze z najwyższego punktu stropu (możliwośc wydzielania się wodoru lżejszego od powietrza). Jeśli strop ma strukturę nisz - z każdej z nich trzeba wyciągać powietrze. Wentylatory wyciągowe w wersji przeciwwybuchowej najlepiej plastykowe.