Re: Promiennik philipsa

Oznaczenie VTS GVAG sugeruje nagrzewnicę gazową produkcji VTS Clima obecnie już nie produkowaną. Polecam kontakt z serwisem VTS Clima na stronie www.vtsclima.com