Problem z wymianą czynnika w instalacji chłodniczej

Należy wypłukać sprężarkę i całą instalację z oleju mineralnego. Napełnić sprężarkę olejem poliestrowym np. Mobil EAL ARCTIC® 22CC. Procedurę opisałem w "Chłodnictwie" nr 7/2005.