Re:problem z wentylacja

Na Bartyckiej ma miernik można wpaść na kawę i się przekonać. Nawet można rozszczelniść co nie-co.