problem prawny

Drodzy Państwo Czy mogliby Państwo pomóc mi rozwiązać następujący problem? - Otóż mieszkam w budynku 4-klatkowym do którego ciepło dostarczane jest z lokalnej kotłowni. W tymże budynku są dwa węzły cieplne obsługujące po dwie klatki. Moją klatką zarządza wspólnota mieszkaniowa. Pytanie moje brzmi: czy my jako wspólnota możemy odłączyć się od sieci i wybudować własną instalację CO ze swoim piecem gazowym, albo też czy ja jako jedyny mogę "odpiąć się" od...