Re: Poziom mocy dźwięku a poziom głośności jednostki zewnętrznej

Niedawno przerabiałem temat:-) Poziom mocy dźwięku to w uproszczony sposób ujmując "moc" generowana w każdym kierunku. Poziom głośności jest natomiast mierzony w określony sposób, z pewnej odległości od jednostki. Jak to się ma do norm? Nijak, nie ma normy określającej jaki poziom głośności może mieć agregat. Normy odnosza się do obiektów (budynki, zakłady etc.) oraz działalności. Często spółdzielnie/wspólnoty/administratorzy powołują się na rozporządzenie Ministerstwa...